• İlk yardımda bandajlar çeşitli amaçlarla kullanılır.
 • Bir yara üzerindeki pansumanı tespit etmek amacıyla.
 • Bir kanama üzerine bası uygulamak için yardım istemek üzere telefon etmek, çeşitli yaralıların olduğu durumlarda diğer yaralılarla ilgilenmek vb. için serbest kalmamızı sağlar.
 • Bir darbe nedeniyle ağrılı bir eklemi tespit etmek için
 • Bir yanığı örtmek için, vb.
 • Çoğumuz "bandaj" sözcüğünü "sargı bezi" ile aynı anlamda kullanırız. Bu, hastane ortamında alışılmış bir şeydir. Ancak, ilk yardımda iki sargı sistemi kullanacağız. Üçgen kumaşlar ve sargı bezleri (ya da özel bandajlar),
 • Her ikisi de kullanım açısından benzerdir, ancak aralarında temel bir fark bulunmaktadır. Bir olay sırasında üçgen kumaşlarla bandaj çabucak hazırlana­bilir. Buna karşılık sargıları kullanabilmemiz için elimizde bulunması gerekir.

A) ÜÇGEN KUMAŞ PARÇALARI İLE SARGILAMA:

 Kolaylıkla hazırlanabilirle avantajına sahiptir. Kendiniz hazırlayabilirsi­niz kare şeklinde bir kumaş parçası (eşarp, sofra örtüsü, büyük bir pe­çete vb.) çapraz bir şekilde katlanır ve üçgen şeklinde bir parça elde edilir. Katlamak yerine çapraz bir şekilde kesecek olursak, iki üçgen parça elde ederiz.

Bu bandaj elleri, ayakları sarmak ya da kafadaki bir pansumanı tesbit etmek için son derece yararlıdır.

 ÜÇGEN KUMAŞ PARÇASI İLE SARGI TEKNİĞİ (EL YA DA AYAK):

 • Parmaklar kumaş parçasının tepesine bakacak şekilde eli sargının üzerine yerleştirin.
 • Sargının tepesini elin üzerine kıvırın.
 • Sargının uçlarını çaprazlayarak bileğin altından geçirin ve elin üze­rinde bağlayın

ÜÇGEN KUMAŞ PARÇASI İLE SARGI TEKNİĞİ (BAŞ):

 • Kumaş parçasını hasta/yaralının alnını örtecek şekilde yerleştirin
 • Kumaşın uçlarını arkada ense hizasında çaprazlayın
 • Uçları öne doğru getirin ve hastanın alnının üzerinde bağlayın
 • Kumaşın ensede kalan ucu çekilerek gerilebilir ya da kıvrılabilir
 • Üçgen bir kumaş parçası genişçe bir sargı bezi hazırlamakta da kullanıla­bilir. Bunun için kurnasın tepesini tabanının ortasına denk gelecek şekilde katlarız, daha sonra istediğimiz genişlikte bir sargı elde edinceye kadar or­tadan ikiye katlamaya devam ederiz

B) SARGI BEZİ İLE BANDAJLAMA:

Sargı bezi ile yapılan sargılarda en sık kullanılan teknik "spiral bandajlama" tekniğidir. Sargılamaya başlamadan önce, sargılanacak bölgeyi bandajın içinde kalacağı konumda yerleştirmemiz gerekir.

Bandajı bitirmek için sargı bezini makasla keserek ucunu plaster, çengelli iğne vb. ile tutturabiliriz. Ancak, elimizde hiçbir şey /oksa aynı sargı bezin­den yararlanarak bandajlamayı bitirebiliriz.

BÎR BANDAJI AYNI SARGI  BEZİNDEN YARARLANARAK TESBİT TEKNİĞİ:

 •  Sargı bezini bir miktar açın ve işaret parmağınızı sargı bezine da­ha yakın olacak şekilde yerleştirin.
 • Parmağınızla çekerek sargı bezini diğer tarafa katlayın ve aynı şe­kilde sarma işlemini sürdürün

Bandajlama sırasında bandajın ya da sargı bezinin düşmemesi ya da elimiz­den kaymaması için sargı rulosunu cildin üzerinde dönecek şekilde tutmalıyız ve her dönüşte cilt üzerinde kaydırarak sarmalıyız.

Kol ve bacakların bandajında üçgen ya da enli bezden hazırlanmış sargıla­rın kullanılması önerilir. Çeşitli boyutlarda sargı bezi mevcuttur (en sık kulla­nılanlar 5,7 ve 10 cm genişliğinde olanlardır) ve evde ya da arabada ilk yar­dım dolabında ve çantasında bulundurulmaları iyi olur